شهادت ها

داستان زندگی عزیزانی که به صورت های متفاوت با خداوند ملاقات کرده و قلب و زندگی خود را به او سپرده اند

 شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند

یوحنا فصل ۱۵ آیه ۱۶

+44 7475 946864

Email Us

St Clements Church, 76 Beaumont street,  L8 0XA UK

©2019 by Liverpool Iranian Church. Proudly created by Parsa Production Inc.

ساعات کار

یکشنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۷

سه‌شنبه ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰

  • Telegram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Instagram - Black Circle