دوره های آموزشی

با گذراندن دوره های آلفا، شاگردسازی و جلسات آموزش کتاب مقدس، شاگرد مسیح شوید، با هدایای روحانی خود آشنا شده و خداوند را خدمت کنید 
با گذراندن دوره های آلفا، شاگردسازی و جلسات آموزش کتاب مقدس، شاگرد مسیح شوید، با هدایای روحانی خود آشنا شده و خداوند را خدمت کنید 

پس به شاگردان خود گفت: «در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر، کم‌.  بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع آوری محصول خود بفرستد

 متی فصل ۹ ایات ۳۷ و ۳۸

Girl Reading

+44 7475 946864

Email Us

St Clements Church, 76 Beaumont street,  L8 0XA UK

©2019 by Liverpool Iranian Church. Proudly created by Parsa Production Inc.

ساعات کار

یکشنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۷

سه‌شنبه ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰

  • Telegram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Instagram - Black Circle